Now showing items 1-2 of 2

  • Ukázkové úlohy pro výuku automatizace 

    Sileská, Silvia
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a riešením ukážkových úloh kombinačných a sekvenčných logických obvodov. K vyriešeniu zadania je nutné sa oboznámiť s teóriou logického riadenia, s programom LOGO!Soft Comfort a ...
  • Vizualizace hydraulické smyčky pro testování ohřívačů užitkové vody 

    Sileská, Silvia
    Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou vizualizácie pre ovládanie, zobrazenie a záznam dát z hydraulickej smyčky, ktorá slúži pre testovanie ohrievačov úžitkovej vody. Vizualizácia je vytvorená vo vývojovom prostredí ...