Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikace krevního čerpadla, jako srdeční náhrady 

    Simandl, Mirek
    Diplomová práce se zabývá optimalizací vířivého čerpadla a axiálním čerpadlem s prstencovými motory, jež jsou navržena jako srdeční náhrady. Je provedena analýza konceptů, které vznikly v přechozích diplomových pracích. ...
  • Určení nesymetrie kontaktního úhlu u různě hydrofobních povrchů 

    Simandl, Mirek
    Bakalářská práce vysvětluje princip chování vodních kapek při kontaktu s hydrofobními až super-hydrofobními povrchy s kontaktním úhlem přesahujícím 150°. Byl zkoumán vliv směru textury (povlakovaná jednosměrná, povlakovaná ...