Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza stability řezného procesu obráběcího stroje vzhledem k samobuzenému kmitání 

  Vetiška, Jan
  Disertační práce je zaměřena na tvorbu a využití mechatronických modelů založených na modelování soustavy tuhých a poddajných těles pro analyzování dynamického chování komplexních soustav jako jsou např. obráběcí stroje. ...
 • Dynamické vlastnosti osy C pro multifunkční soustružnické centrum 

  Křepela, Jan
  Obsahem předložené disertační práce je tvorba simulačního modelu osy C multifunkčního obráběcího centra a jeho verifikace na prototypu stroje. Osa C stroje je řízena v polohové smyčce. Simulační model byl vytvořen před ...
 • Elektrické servopohony pro kritické aplikace 

  Hubík, Vladimír
  Disertační práce na téma „Elektrické servopohony pro kritické aplikace“ ucelenou formou analyzuje požadavky a nové trendy v oblasti elektrických servopohonů v oblasti kritických aplikací v letectví. Práce se především ...
 • Elektromagnetický rezonátor jako zdroj elektrické energie na železniční trati 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť elektromagnetický generátor pre účely napájanie signalizačného a bezpečnostného zariadenia na železničných tratiach. Práve elektromagnetický generátorom predstavuje autonómny elektrický ...
 • Inteligentní testovací procedury nízkonapěťových trakčních pohonů s asynchronními motory 

  Nesvadba, Martin
  Motivací pro vypracování disertační práce na toto téma byl zájem mého zaměstnavatele, firmy Kollmorgen, s.r.o., na implementaci měřicího pracoviště k měření hluku elektrických motorů. Toto pracoviště mělo být umístěno ve ...
 • Katalogizace asynchronních motorů 

  Čala, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením „Katalogového listu“ asynchronních motorů s kotvou nakrátko, osových výšek 355, 400, 450, 500 a 560 mm. Dále se zabývá vytvořením jednotné konstrukční dokumentace pro výrobu a ...
 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Magnetostrikční vibrační generátor 

  Šumpelová, Jana
  Tato práce se zabývá myšlenkou harvestování energie pomocí vibrací. Popisuje magnetostrikční princip jako možnost získávání elektrické energie. Jedná se o generátor tvořený z nosníku s magnetostrikčním materiálem (Terfenol-D) ...
 • Metodika a zpracování měření u neznámých BLDC motorů 

  Holoubek, David
  Tato práce je zaměřena na metodiku a měření BLDC motorů. V první části je uvedeno dělení elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Druhou část tvoří BLDC motory a jejich přehled, použití v aplikacích a ...
 • Modelování a verifikace piezoelektrického generátoru 

  Lán, Radek
  Tato práce se zabývá vytvořením, určením parametrů a ověřením modelu piezolektrického generátoru. Tento matematický model by měl sloužit jako nástroj při vývoji nových generátorů a to zejména při analýze využitelnosti ...
 • Navigation and Information System for Visually Impaired 

  Hrbáček, Jan
  Poškození zraku je jedním z nejčastějších tělesných postižení -- udává se, že až 3 % populace trpí vážným poškozením nebo ztrátou zraku. Oslepnutí výrazně zhoršuje schopnost orientace a pohybu v okolním prostředí -- bez ...
 • Návrh a optimalizace řídicích algoritmů pro elektrickou brzdu s EC motorem 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího algoritmu do mikrokontroléru dsPIC30F6015 pro elektrickou brzdu s EC motorem, která pak bude dynamicky zatěžovat testované EC motory. Součástí práce je také naprogramování uživatelského ...
 • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

  Ripel, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení základu autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh a realizaci podvozku, řízení a o volbu pohonů. Řešení částečně vychází z pravidel soutěže ...
 • Návrh a realizace regulátoru otáček stejnosměrného motoru pro mobilní robot 

  Hrbáček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obousměrného regulátoru otáček určeného pro stejnosměrný komutátorový motor do výkonu 250 W. V rešeršní části jsou diskutovány různé způsoby realizace jednotlivých subsystémů regulátoru ...
 • Návrh lineárního oscilačního pohonu s vnějším buzením 

  Gärtner, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem lineárního oscilačního pohonu s vnějším bu-zením. V první části je uveden popis typů lineárních motorů. Dále je součástí také analýza konkrétních lineárních pohonů z patentové databáze. ...
 • Návrh lineárního oscilačního pohonu s vnitřním buzením 

  Kramář, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem lineárního oscilačního pohonu s vnitřním buzením. Je zde uveden průzkum oblasti lineárních pohonů a také oblasti patentů, které se zabývajících touto problematikou. V této práci je navržena ...
 • Návrh manipulátoru pro měřicí hlukové mikrofony 

  Mucha, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro měřící hlukové mikrofony. Jejím obsahem je návrh robotu, který je sestaven z lineárního vedení a nosné konstrukce, která je svařována z ocelových profilů. Návrhy jsou ...
 • Návrh výkonové, řídicí a měřicí elektroniky elektrické brzdy s EC motorem 

  Drbohlav, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí, měřicí a výkonové elektroniky pracoviště určeného pro dynamické zatěžování elektronicky komutovaných motorů pomocí elektrické brzdy. Po porovnání výhod a nevýhod možných koncepcí se ...
 • Nízkonapěťový trakční pohon s palivovým článkem 

  Hejkrlík, Jan
  Cílem práce je výzkum a vývoj elektromobilu s palivovými články jako primárními zdroji elektrické energie, které budou řízeny s ohledem na co nejvyšší dojezd a účinnost přeměny vodíku v elektřinu. První část práce je ...
 • OPTIMALIZACE NÁVRHU FUZZY ŘÍZENÍ VZHLEDEM K ROZSAHU POHYBŮ PARALELNÍHO MECHANISMU 

  Andrš, Ondřej
  Disertační práce je zaměřena na využití fuzzy logiky při návrhu řízení paralelního mechanismu založeného na Stewartově platformě. Hlavním cílem je navrhnout řídicí systém, který zabezpečí provádění biomedicínských experimentů. ...