Now showing items 1-11 of 11

 • Čištění ovzduší od jemných částic 

  Bírošíková, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou jemných a ultrajemných častíc, ktoré sú často spájané so znečisťovaním životného prostredia a negatívnymi dopadmi na ľudské zdravie, najmä choroby kardiovaskulárneho charakteru. ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Sitek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu kotly na tuhá paliva. V první části popisuje nejpoužívanější tuhá paliva, jejich složení, vlastnosti a princip spalování. Následuje část o kotlích na tuhá paliva, ...
 • Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

  Barybina, Alina
  Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. ...
 • Particulate Matter Produced by Micro-Scale Biomass Combustion in an Oxygen-Lean Atmosphere 

  Poláčik, Ján; Šnajdárek, Ladislav; Špiláček, Michal; Pospíšil, Jiří; Sitek, Tomáš (MDPI, 2018-12-01)
  This article extends earlier research by the authors that was devoted to the experimental evaluation of ultra-fine particles produced by the laboratory combustion of beechwood samples. These particles can have severe ...
 • Rekuperace tepla z odpadních vod 

  Paulíková, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o pohledu na odpadní vodu jako na zdroj tepelné energie. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola má za úkol seznámit s problematikou odpadních vod. Rozbor systémů pro rekuperaci ...
 • Složení a energetické využití komunálních odpadů 

  Anisimov, Valerii
  Tato bakalářská práce se zabývá složením a energetickým využitím komunálního odpadu. V první kapitole jsou popsány vlastnosti komunálního odpadu. Druhá kapitola je věnována porovnání složení odpadu v různých obcích. Třetí ...
 • Ultrajemné částice generované spalovacím procesem 

  Sitek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou produkce jemných a ultrajemných částic při termickém rozkladu a spalování biomasy. V úvodu je popsána biomasa z hlediska využití jako paliva. Následuje část popisující vznikající ...
 • Vliv torefakce na strukturu biomasy 

  Kojecký, Dalibor
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vlastnosti paliv vznikajících torefakcí. Úvodní kapitola je věnována obecné rešerši o biomase. Tato část slouží k seznámení se s biomasou a způsoby jejího tepelného zpracování. Další ...
 • Vytápění domu tepelným čerpadlem 

  Najbrtová, Zuzana
  Bakalářská práce věnující se problému vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se věnuje krátkému představení principu tepelného čerpadla a jeho různým typům, dle ...
 • Využití oxidu uhličitého k produkci energie 

  Svoboda, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím oxidu uhličitého jako zdroje energie ve formě uhlíkatých paliv. V první části jsou popsány možnosti zachycení oxidu uhličitého a jeho následného uložení. Druhá část práce je věnována ...
 • Zdroje CO2 a obchod s emisními povolenkami 

  Valentová, Helena
  Tato práce se zabývá problematikou emisí oxidu uhličitého, jeho zdroji a legislativu spojenou s emisním obchodováním. První část práce uvádí základní informace, týkající se oxidu uhličitého a jeho produkce. Druhá část ...