Now showing items 1-3 of 3

 • Model elektronického podnikání pro mezinárodní obchod 

  Vauchkevich, Yuliya
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu podnikání v rámci mezinárodního obchodu. Analyzuje současný stav problematiky elektronického obchodování se zaměřením na hledání nových možností, za účelem dosažení lepšího postavení ...
 • Nástroje managementu kvality 

  Husák, Martin
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Dává si za cíl zmapovat nástroje a metody, které mají za úkol zlepšovat jakost a udržet ji na požadované úrovni. Text je rozdělen do dvou kapitol. První kapitola je věnována ...
 • Optimalizace nákupu hutního materiálu 

  Chernykh, Daria
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací procesu nákupu a dělení hutníno materiálu s použitím řešení úlohy o optimálním dělení materiálu, jednou z úloh lineárního programování. Cílem při řešení této úlohy je minimalizace ...