Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro mobilní telefon zpracovávající data z GPS (WM) 

    Skácel, Dan
    Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro mobilní telefon, který spolupracuje s GPS modulem. Teoretická část práce stručně informuje o systému GPS, možnosti ukládání dat obdržených z tohoto systému a možnosti vývoje aplikací ...
  • Interpret jazyka ALLL pro operační systém Android 

    Skácel, Dan
    Diplomová práce pojednává o tvorbě aplikace na mobilní zařízení s operačním systémem Android. Tato aplikace slouží jako interpret jazyka ALLL, to znamená, že vytváří z mobilního zařízení uzel schopný provozu v senzorové ...