Now showing items 1-3 of 3

 • Deformačně-napěťová analýza arteriálních aneuryzmat 

  Tesařová, Petra
  Cílem této diplomové práce je vytvoření konečnoprvkového modelu aneuryzmatu a provedení napěťově-deformační analýzy stěny aneuryzmatu pomocí softwaru ANSYS. Model geometrie výdutě na břišní aortě vychází z CT snímků ...
 • Hodnocení aktuálního stavu existujícího zemědělského objektu 

  Skácel, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá zemědělskými stavbami a předběžným stavebním průzkumem na vybraném zemědělském objektu. V úvodní části je zmíněna historie od vzniku zemědělství až po současnost. Následně je probrána typologie ...
 • Zbytková napjatost ve stěně tepny - rešerše 

  Lerch, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zbytkovým napětím vyskytujícím se ve stěně tepny a to jeho výpočtem a rešerší o dosavadních postupech při modelování stěnu tepny zahrnující zbytkové napětí a o výpočtu zbytkového napětí ve ...