Now showing items 1-11 of 11

 • Automatické generování šipek pro DDR 

  Skála, František
  Cílem této práce je navržení metod vhodných pro automatickou tvorbu souborů šipek z hudebních souborů k taneční počítačové hře DDR. Tento problém je rozdělen na dvě hlavní fáze - detekci beatů, tedy stanovení tempa písničky, ...
 • ChatBot založený na jazykovém modelování 

  Plaga, Michal
  Práce se zabývá chatbotem založeným na jazykovém modelování. Hlavním cílem práce je implementace chatbota komunikujícího na sociálních sítích. Porovnání chatbota s již existujícími chatboty. A využití jazykového modelování ...
 • ChatBot založený na jazykovém modelování 

  Radvanský, Matěj
  Tato práce řeší využití jazykového modelování v chatbotovi pomocí neuronových sítí. Tento problém je řešen tak, že pomocí zpracování přirozeného jazyka je při vytváření odpovědi na uživatelskou zprávu prvně zpráva analyzována. ...
 • Informační systém s interpretem pro zpracování měřených veličin a jejich vizualizaci 

  Šifra, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového informačního systému pro správu výkonnostních testů sportovních lezců Českého horolezeckého svazu. Systém je implementován v jazyce PHP s využitím frameworků ...
 • Inovativní webová aplikace pro organizaci generických informací 

  Přichystal, Jan
  Práce se zabývá vytvořením obecné, inovativní aplikace pro správu dat, která bude běžet v prostředí webového prohlížeče s úložištěm na vzdáleném serveru. Důraz je kladen na vhodný návrh architektury a implementaci s využitím ...
 • Modernizace portálu fakturyonline.eu 

  Jahoda, Vojtěch
  Cílem této práce je modernizace zavedeného webového portálu sloužícího k tvorbě a správě faktur a jeho rozšíření o nové funkce. Práce při návrhu a implementaci změn klade maximální důraz na zpětnou vazbu od uživatelů, aby ...
 • On-line dashboard pro startupy 

  Pecsérke, Róbert
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat, navrhnout a vytvořit webovou aplikaci, která umožní přihlášeným uživatelům vytvářet si emailové účty s náhodným názvem účtu - Dropbox. Na tyto pak uživatelé mohou přesměrovat ...
 • Přesná detekce základního tónu hudebních nástrojů 

  Hyrák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je v reálném čase správně analyzovat zvukový signál pocházející z hudebního nástroje a z něj určit základní tón. Práce obsahuje část hudební teorie a metody, kterými lze zadaný problém řešit. ...
 • Služba pro zadávání a sledování cílů v závodním tanci 

  Třeštíková, Lenka
  Cílem této práce je vytvoření webové aplikace pro zadávání a sledování cílů v závodním tanci. Aplikace umožňuje zaznamenávání tréninků a sledování výsledků z tanečních soutěží. Tyto výsledky jsou importovány z webu Českého ...
 • Vyhledávání v hudebních signálech 

  Skála, František
  Tato práce obsahuje přehled metod používaných v oblasti získávání informací z hudby, zejména pro účely vyhledávání hudebních nahrávek. Představeno je několik již existujících služeb, které se vyhledáváním a identifikací ...
 • Webová aplikace pro efektivní komunikaci mezi klientem a grafickým designérem 

  Kvapil, Jiří
  Cílem diplomové práce je vytvořit webovou aplikaci pro efektivní komunikaci mezi klientem a grafickým designérem. Aplikace byla otestována na dostatečném množství uživatelů a na základě tohoto testování byla upravena. Na ...