Now showing items 1-20 of 23

 • Areál pro chov a výcvik koní 

  Sekaninová, Jitka
  Areál slouží jako sportovně rekreační zařízení s chovem a výcvikem sportovních koní. Budou zde také probíhat hipoterapie, a proto je areál navržen bezbariérově. Celý objekt je jak provozně, tak účelově rozdělen na 3 budovy. ...
 • Areál pro chov a výcvik koní 

  Pelikánová, Zuzana
  Bakalářská práce je založena na semestrálním projektu ateliérové práce z 3.ročníku studia. Téma projektu je Areál pro chov a výcvik koní v obci Lipůvka, která se nachází na sever od města Brna. Nevržená budova se nachází ...
 • Areál pro chov koní 

  Floriánová, Jitka
  Tématem projektu je návrh novostavby centra pro chov a výcvik sportovních koní v lokalitě obce Lipůvka v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází mimo zástavbu obce. Tvary budov a jejich dispozice vznikaly postupně. První ...
 • Areál pro chov koní 

  Prašivková, Regina
  Cílem práce bylo navržení areálu pro chov koní v okrajové části obce Lipůvka, který mimo prostory pro koně a jezdce obsahuje i několik dalších funkcí jako je ubytování a restaurace. Všechny funkce mimo skladování jsou ...
 • Autocentrum VW Group 

  Lyčková, Kateřina
  Bakalářská práce řeší novostavbu objektu Autocentra VW Group na jihu města Brna, v městské části Brněnské Ivanovice, na ulici Kaštanová. Pozemek je Magistrátem města Brna veden jako Brownfield pod číslem 0201. Má trojúhelníkový ...
 • Bioplynová stanice Telč 

  Novák, František
  Bioplynová stanice v Telči. Administrativní a laboratorní budova ležící v areálu bioplynové stanice na okraji města Telč v oblasti vědecko technického parku. Z poloviny dvoupodlažní objekt bude sloužit k laboratorním ...
 • Centrum transferu technologií VUT v Brně 

  Muroň, Jakub
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma Centrum transferu technologií VUT v Brně. Areál Centra transferu technologií VUT je tvořen třemi ...
 • Influence of quality public lighting on road safety 

  Skála, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Society for development of public lighting in cooperation with headquarters of traffic police of Czech Republic and with Ministry of Transport of Czech Republic and with BESIP continues with verifying the results of the ...
 • Jiná místa 

  Jáchim, Jan
  Procházka fiktivním, vysněným prostorem ve formě audiovizuální instalace kombinující prostorový zvuk a paralelní textový komentář. Za užití obrazotvornosti zvukové iluze, promítaného textu a absence obrazu usiluje o stimulaci ...
 • Jízdárna Lipůvka 

  Rohrerová, Aneta
  Bakalářská práce byla zpracována jako projekt pro provedení stavby na základě ateliérové práce z 2. ročníku. Jízdárna Lipůvka je komplex tří objektů sestávajících z penzionu, jízdní haly a koňských stájí. Areál je situován ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Nedbalová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je konverze Baťových výrobních staveb č. 24 a 25 na pronajímatelné jednotky pro malé a střední podnikání. Parcela se nachází v areálu Svit ve Zlíně. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...
 • nízkopodlažní bytový dům 

  Koutný, Petr
  Předmětem předkládané bakalářské práce je zpracování návrhu bytového domu s hromadnou garáží ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. Objekt se bude nacházet ve městě Bystřice pod ...
 • Nízkopodlažní bytový dům 

  Ocelík, Tomáš
  Práce řeší návrh jednoduchého nízkopodlažního bytového domu. Zvolený pozemek, na němž má objekt stát, se nachází v obci Velký Újezd poblíž města Olomouce v Olomouckém kraji. Stavba je navržena jako nepodsklepený bytový dům ...
 • Ovčí farma 

  Lazarová, Táňa
  Bakalářská práce je věnována komplexu ovčí farmy, penzionu a restaurace při obci Pozďatín. Návrh se zaměřuje na jednoduchost hmot, funkčnost a citlivé umístění do krajiny. Zemědělská budova je orientována směrem k silnici ...
 • Penzion s restaurací 

  Vít, Lukáš
  Projekt řeší novostavbu penzionu s restaurací v Křídlech. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba penzionu je určena pro 41 hostů. Součástí penzionu je restaurace. Objekt ...
 • Penzion s restaurací 

  Koutný, Petr
  Předmětem předkládané diplomové práce je zpracování návrhu penzionu s restaurací ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. Objekt se bude nacházet ve městě Bystřice pod Hostýnem, bude ...
 • Polyfunkční dům 

  Bulíček, Jakub
  Diplomová práce (POLYFUNKČNÍ DŮM) byla zpracována na úrovni projektové dokumentace. Tématem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu s kancelářemi, tenisovým klubem a kavárnou. Projektovaný objekt by se měl nacházet ...
 • Polyfunkční dům 

  Vyhnálek, Václav
  Tématem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu s kancelářemi a tenisovým sportbarem pro podnikatelskou činnost. Projektovaný objekt by se měl nacházet v obci Jemnice v ulici ,,Budějovická“. Jedná se o čtyřpatrový ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Vyhnálek, Václav
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu s kadeřnictvím pro podnikatelskou činnost. Projektovaný objekt by se měl nacházet v obci Jemnice v ulici ,,Na Předlískách“. Jedná se o dvoupatrový dům s částečným podsklepením ...
 • Rodinný dům s provozovnou a garáží 

  Chylík, Lukáš
  Bakalářská práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům v obci Heřmanov u Křižanova, navržený jako třípodlažní, podsklepený, s vestavěnou garáží a sedlovou střechou. ...