Now showing items 1-2 of 2

  • Prostředí pro spouštění testů kompatibility RISC-V 

    Skála, Milan
    Tato práce se zabývá vytvořením návrhu a implementací frameworku pro spouštění testů kompatibility různých typů implementací architektury RISC-V. Popisuje historický vývoj této architektury, instrukční sadu a režimy ...
  • Systém pro správu virtuálních strojů 

    Skála, Milan
    Tato práce se zabývá vytvořením návrhu a implementací aplikace pro vzdálenou správu virtuálních strojů, která bude umožňovat tuto správu automatizovat. Jsou zde popsány důvody zavádění virtualizace ve firmách a korporacích, ...