Now showing items 1-4 of 4

 • Marketingový mix výrobního družstva IRISA 

  Nguyen, Anh Duc
  Tato bakalářská práce je zaměřena marketing a konkrétně na marketingový mix produktů. V teoretické části vysvětlím základní pojmy marketingu a marketingového mixu. V analytické části provedu analýzy marketingového mixu ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Matoušková, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je návrh komunikačního mixu pro mnou vybraný podnik NOVAline, s. r. o., který provozuje kamennou prodejnu i e-shop, a který se hlavně zaměřuje na prodej dekorací a nábytku. Obsahuje podrobnou ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Matoušková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro podnik provozující kamenný i internetový obchod. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů v oblasti marketingu a komunikace. Analytická část se ...
 • Návrh Marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo 

  Nguyen, Anh Tam
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového mixu autopůjčovny Půjč si Bávo. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První teoretická část se zabývá teorií marketingu, marketingového mixu, SWOT analýze a definicí ...