Now showing items 1-4 of 4

 • Náhrada velkého průměrového ložiska uložení desky stolu u svislého soustruhu 

  Sklenář, Jaroslav
  V této diplomové práci se zabývám uložením upínací desky svislého soustruhu z produkce TOSHULIN, a.s. Úkolem je navrhnout takové uložení upínací desky, které by nahradilo stávající řešení uložení křížovým ložiskem s lepšími ...
 • PREDIKCE PRACOVNÍ PŘESNOSTI CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

  Michalíček, Michal
  Předmětem zkoumání této dizertační práce je vliv pracovní přesnosti u velkých CNC obráběcích strojů na požadované vlastnosti obrobků. Stav techniky se v současné době neustále vyvíjí a požadavky ze strany zákazníků k ...
 • SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI NÁVRHU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

  Dosedla, Michal
  Disertační práce se zabývá postavením konstrukčního procesu v ţivotním cyklu obráběcího stroje a základními přístupy ke konstruování. Cílem disertační práce je navrţení Systémového přístupu při návrhu obráběcího stroje. ...
 • Výměna nástrojů u svislého soustruhu 

  Huňka, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výměny nástrojů u svislého soustruhu. Konkrétně se jedná o modulární systém aretace vřetena ve smykadle stroje. V práci jsou znázorněny konstrukční návrhy, ze kterých je vybrána, ...