Now showing items 1-2 of 2

  • Sanace teplovodní a horkovodní sítě 

    Skůpová, Jana
    Abstrakt: Předmětem úvodní části této práce je vytvoření základního přehledu o vodních tepelných sítích. Jedná se o seznámení s provozními parametry sítě, používanými materiály potrubí, objekty a armaturami a možnostmi ...
  • Udržitelnost produkční schopnosti území v závislosti na klimatickém suchu. 

    Skůpová, Jana
    V této práci jsem zabývala dopadem sucha na zemědělství a krajinu v katastrálním území Jinošov v kraji Vysočina. Pro toto území jsem provedla rozbor erozních a odtokových poměrů. Dále jsem provedla návrh adaptačních opatření ...