Now showing items 1-2 of 2

  • Využití meteo stanice WXT520 pro měření v oblasti větrné energetiky 

    Skalička, Jiří
    Tato práce čtenáře uvede do základů větrné energetiky. Vysvětluje vznik větru, rozdělení větrných motorů, rozdělení větrných elektráren dle instalovaného výkonu, popisuje základní metody pro určení pole větru a větrný ...
  • Využití nanotechnologií v jaderné energetice 

    Skalička, Jiří
    Práce shrnuje současné poznatky o nanomateriálech a jejich použití. Zabývá se hlavně metodami výroby a použitím jednotlivých typů materiálů v oblasti jaderné energetiky, jaderného výzkumu a jaderné medicíny. Teoretická ...