Now showing items 1-2 of 2

  • Svařování Ti 6Al 4V elektronovým svazkem 

    Skalka, Jan
    Práce se věnuje svařování kombinace titanové slitiny Ti-6Al-4V a austenitické oceli 1.4301 pomocí elektronového svazku. Na základě literární studie problematiky spojování titanu a jeho slitin s ocelemi bylo navrženo zvolit ...
  • Technologie svařování svazkem elektronů 

    Skalka, Jan
    Bakalářská práce je věnována rozboru technologie svařování elektronovým paprskem. Jedná se o nekonvenční metodu svařování, vyznačující se vysokou kvalitou svaru a úzkou tepelně ovlivněnou oblastí svařovaných dílů. Své ...