Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace pro eskalaci odchylek z výrobních linek 

  Skalník, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje mobilních aplikací, aktuálními mobilními operačními systémy a zaměřuje se na programování v prostředí iOS. Dále popisuje hlavní funkci ERP systému SAP, systému SAP ME a jejich ...
 • Implementace struktur FPNN v C++ 

  Skalník, Marek
  Tato práce se zabývá implementací simulátoru neuronových sítí v FPNN. V práci je rozebráno fungování neuronových sítí, implementace neuronových sítí v hardware a FPNN. Je zde rozebrán návrh implementace a samotná implementace ...
 • Vzdálené ovládání zařízení přes TCP/IP 

  Skalník, Marek
  Tato práce obsahuje popis jednoho z mikrokontrolérů firmy ATMEL AT91SAM7X512 s architekturou ARM a jeho možné použití v aplikaci s ethernetovým rozhraním. Je zde popsáno i vývojové prostředí Eclipse pro vývoj a zkompilování ...