Now showing items 1-8 of 8

 • Closed-Loop Interferometric Fiber-Optic Gyroscope with Unpolarized Light 

  Skalský, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with utilizing special techniques to improve parameters of interferometric fiber-optic gyroscope (I-FOG) using unexpensive single-mode (SM) fiber and based on all-fiber components. Firstly, it was shown ...
 • Compact Fiber-Optic Current Sensor Utilizing Multiple Modes 

  Skalský, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In this paper, a simple and compact fiber-optic current sensor utilizing a standard telecom fiber is demonstrated. The sensor employs a Faraday effect introducing a circular birefringence, which is added to a birefringence ...
 • Double-Beam Mach-Zehnder Interferometer Forthin Piezoelectric Films Measurement 

  Skalský, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes a Mach-Zehnder double-beam interferometer for measurement of piezoelectric films thickness displacement. The measurement of the sample from both sides with probing beam leads to suppression of bending ...
 • Efficient Modulation and Processing Method for Closed-Loop Fiber Optic Gyroscope with Piezoelectric Modulator 

  Skalský, Michal; Havránek, Zdeněk; Fialka, Jiří (MDPI, 2019-04-10)
  This paper presents a simple method for compensating the Sagnac phase shift in an interferometric fiber-optic gyroscope (I-FOG) with a piezoelectric modulator. The common advantages of I-FOGs with closed-loop compensation ...
 • Fiber-Optic Displacement Sensor Based On Fabry-Pérot Interferometer 

  Skalský, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper describes a simple and inexpensive fiber-optic sensor for dynamic displacement measurement with sub-nanometer resolution. The principle is based on creating a resonator cavity between measured surface and a ...
 • Měření akustických polí bezkontaktními optickými metodami 

  Karásek, David
  Tato diplomová práce si klade za cíl sestavit a prakticky ověřit funkčnost pracoviště určené pro bezkontaktní měření prostorového rozložení akustického tlaku vyzařovaného testovacími zdroji zvuku. Nejdříve je provedena ...
 • Měření úhlové rychlosti pomocí vláknového interferometru 

  Skalský, Michal
  Tato práce se zabývá obecným teoretickým popisem a poté návrhem a sestavením snímače úhlové rychlosti na principu Sagnacova interferometru, neboli interferometrického optického vláknového gyroskopu. Teoretická část je ...
 • Snímač úhlové rychlosti se Sagnacovým interferometrem 

  Skalský, Michal
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem problematiky optických vláknových snímačů úhlové rychlosti neboli gyroskopů, a dále návrhem a realizací vlastní koncepce tohoto snímače. Teoretická část je zaměřena na popis ...