Now showing items 1-4 of 4

 • NÁVRH OPTOVLÁKNOVÉHO BIOSENZORU SE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZOU V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI 

  Křepelka, Pavel
  Práce se zabývá měřením a interpretací NIR spekter bakteriálních buněk a výzkumem biosenzorických technik, využívající tuto analytickou techniku. Je zde rozebrán současný stav vědění v oblasti NIR spektroskopie v mikrobiologii ...
 • Použití kovových a polovodičových nanostruktur pro biodetekci 

  Kejík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá dvěma způsoby aplikace zlatých diskových nanostruktur vykazujících plazmonové rezonance pro biodetekci. První část se týká detekce změny fáze na plazmonických anténách pomocí koherencí řízeného ...
 • Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging 

  Kovář, David; Hubálek, Jaromír; Fohlerová, Zdenka; Malá, Aneta; Kalina, Michal; Jiřík, Radovan; Hlaváček, Antonín; Slabý, Ondřej; Skládal, Petr; Farka, Zdeněk; Mlčochová, Jitka; Starčuk jr., Zenon (Hindawi Publishing Corporation, 2017-02-23)
  Magnetic nanoparticles produced using aqueous coprecipitation usually exhibit wide particle size distribution. Synthesis of small and uniform magnetic nanoparticles has been the subject of extensive research over recent ...
 • Time-dependent growth of silica shells on CdTe quantum dots 

  Modlitbová, Pavlína; Klepárník, Karel; Farka, Zdeněk; Pořízka, Pavel; Skládal, Petr; Novotný, Karel; Kaiser, Jozef (MDPI, 2018-06-16)
  The purpose of this study is to investigate the time dependent growth of silica shell on CdTe quantum dots to get its optimum thickness for applications in practice. The core/shell structured silica-coated CdTe quantum ...