Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický kotel na pelety 

    Sklenář, Vít
    Cílem této diplomové práce je rešerše automatických kotlů na dřevní pelety a jejich hořáků, konstrukční návrh automatického kotle na dřevní pelety, který zahrnuje výpočtovou a výkresovou část a na závěr technicko-ekonomické ...
  • Šneková turbína pro MVE 

    Sklenář, Vít
    Cílem této bakalářské práce je rešerše malých vodních elektráren, návrh hlavních konstrukčních rozměrů šnekové turbíny pro malou vodní elektrárnu a následné zhodnocení ekonomiky její výroby. Tato bakalářská práce je rozdělena ...