Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Skočík, Michal
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu společnosti Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace. K analýze jsou použity vybrané finanční ukazatele a následná aplikace statistických metod. Finanční situace podniku je ...
  • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

    Skočík, Michal
    Práce je zaměřena na problematiku týkající se umělých neuronových sítí a jejich využití na kapitálových trzích. V práci je vytvořen program, pomocí kterého se načtou vstupní data a vytvoří se neuronová síť, která slouží k ...