Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza handoveru v Mobile IPv6 

  Klügl, Richard
  Diplomová práce se zaměřuje na způsob zajištění a podpory IP mobility mobilních uživatelů a jejich zařízení v bezdrátových sítích s IPv6. Pro tento účel byl v rámci IPv6 definován protokol Mobile IPv6 (MIPv6), který také ...
 • Analýza možností implementace VoIP v rozlehlé síti Třineckých železáren a.s. 

  Pieniažek, Ireneusz
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci technologie VoIP ve vzdálených pobočkách velké firmy. Je zde využito stávajících WAN linek, které byly dosud určeny pouze pro přenos dat. Nasazení IP telefonie rozšiřuje ...
 • Analýza parametrů a komunikačních protokolů na rádiovém rozhraní sítí UMTS 

  Plhák, Jan
  V současné době se sítě třetí generace začínají stále více používat a svými parametry výrazně překonávají stávající mobilní sítě starší generace. Na rozdíl od sítí starších generací se jedná o sítě datově orientované, ...
 • Dohledové centrum pro sítě IP 

  Patala, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice monitorování a správy počítačových sítí pomocí protokolu SNMP a jeho praktickém využití. Hlavní část práce popisuje práci s programem SNMPc, jeho konfiguraci, tvoření dlouhodobých ...
 • Dynamický směrovací protokol OSPFv3 pro MANET sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Henzely, Július
  V bakalárskej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce sa základných znalostí ohľadom funkcie mobilných sietí so zameraním na siete MANET a smerovacie protokoly v nich použité. Práca sa zaoberá prehľadom smerovacích ...
 • Generování datových jednotek v prostředí OPNET Modeler 

  Mikulica, Vladimír
  Předložená práce se zabývá problematikou generování datových jednotek na jednotlivých úrovních síťového modelu TCP/IP v prostředí OPNET Modeler. Součástí práce je stručný úvod do simulačního prostředí OPNET Modeler, kde ...
 • Implementace obslužných funkcí pro práci s databází MIB v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Ruml, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je implementace obslužných funkcí pro práci s databází MIB. Databáze MIB je systémová databáze, která slouží k uchovávání řídících informací v síťových uzlech. První kapitola slouží jako ...
 • Implementace real-time protokolu 

  Procházka, Jan
  Práce se zabývá problematikou multicastového vysílání, rozebírá typ ASM i SSM. Dále řeší princip využití RTP/RTCP protokolu pro velké multicastové skupiny, například pro vysílání IPTV. Byl vytvořen model pro simulaci chování ...
 • Informační systém pro správu satelitně sledovaných vozidel 

  Čech, Dominik
  Účelem této práce je modernizace databázového systému, který je navržen v programu Microsoft Office Access. K vytvoření nového systému bude použit jazyk HTML a skriptovací jazyk PHP, jako databázový server bude používáno ...
 • Měření parametrů datových přenosů v počítačových sítích 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce je souhrně zaměřena na základní parametry datových přenosů počítačových sítí. V první části jsem přehledně popsal základní parametry sítí, způsob jakým se dané parametry měří a zohledňují. Zaměřil jsem se ...
 • Mobile IP v sítích MANET 

  Raška, Martin
  Práce pojednává o problematice mobility stanic v IP sítích, konkrétně o protokolu Mobile IP. Dále je v ní naznačena problematika sítí MANET, se zaměřením na technologii Motorola MESH a také návrh integrace protokolu Mobile ...
 • Mobile IPv6 v prostředí OPNET Modeler 

  Žáček, Martin
  Diplomová práce shrnuje poznatky o podpoře mobility v IPv4 sítích a detailně prozkoumává možnosti mobility v IPv6 sítích. Jsou zde popsány funkce a topologie protokolů MIPv6 (RFC 3775), FMIPv6 (RFC 5568), HMIPv6 (RFC 5380) ...
 • Mobilita sítí v Mobile IP 

  Havelka, Michal
  Semestrální práce se zabývá problematikou mobility sítí (NEMO) v protokolech Mobile IPv4 a Mobile IPv6. Popisuje základní princip činnosti protokolů Mobile IP, definuje rozdíly mezi mobilitou uzlů a mobilitou sítí a navrhuje ...
 • Moderní bezdrátové technologie - 802.11n 

  Bednář, František
  Tato práce popisuje nový standard IEEE 802.11n pro bezdrátové sítě. Práce obsahuje dvě části teoretickou a praktickou. Teoretické znalosti, poznatky a hlavně porozumění dané problematiky bude využito u návrhu a simulace ...
 • Moderní bezdrátové technologie - ZigBee 

  Krajíček, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o moderní bezdrátové technologii – ZigBee. Snaží se objasnit problematiku bezdrátové technologie dle standardu IEEE 802.15.4. Popisuje srovnání s ostatními bezdrátovými technologiemi, uvádí ...
 • Nové trendy v oblasti mobility v datových sítích 

  Skořepa, Michal
  Dizertační práce se zabývá návrhem nového algoritmu řízení handoveru v rámci protokolu Mobile IPv6, který umožní nasazení tohoto protokolu v leteckých datových sítích. Existující algoritmy řízení handoveru sice dosahují ...
 • Optimalizace procesu handoveru v reálném síťovém prostředí 

  Hornyak, Tomáš
  Tato práce se především zabývá studiem procesu handoveru a hledáním možností jeho ovlivňování. Práce si klade za úkol vytvořit prostředky pro záznam vytížení jednotlivých přístupových bodů a na základě získaných dat ...
 • Ověření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modeler 

  Konečný, Daniel
  Tato bakalářká práce s názvem „Ověření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modeler“ je zaměřena na sítě MANET. První část představuje nejčastěji použité protokoly v prostředí OM. Druhá část je ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v rádiových přístupových sítích vysokorychlostních variant mobilních sítí 

  Kuruc, Jiří
  Diplomová práce pojednává o vývojových stupních (Releases) sítí třetí generace UMTS. Vy-světluje dílčí vylepšení od Release 99 k Release 5 a Release 6 vedoucí ke zlepšení kvalitativ-ních parametrů především mobilních ...
 • Pokročilé modelování chování protokolu SNMP v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Bezchleba, Josef
  Cílem diplomové práce je seznámit se s protokolem pro vzdálenou správu zařízení SNMP a jeho implementací do simulačního prostředí Opnet Modeler. Pro implementaci byla vybrána databáze DiffServMIB, která popisuje komponenty ...