Now showing items 1-5 of 5

 • Kritické faktory implementace modulu APO do systému SAP ve vybrané výrobní společnosti 

  Vetýška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace podnikového informačního systému kategorie ERP, konkrétně zavedení modulu APO pro SAP ve vybrané výrobní společnosti. Práce uvádí teoretické základy, které popisují ...
 • Návrh SQL databáze pro elektronický obchod 

  Kadleček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením SQL databáze pro elektronický obchod. Obsahuje teoretickou část, analýzu současného stavu a také praktickou část. V teoretické části jsou potřebné informace k pochopení ...
 • Technická analýza 

  Skoupý, David
  Jedním ze způsobů, jak nakládat s finančními prostředky je investování. To za určitých modelů a predikcí sleduje vývoj trhu či daného instrumentu (akcie). Tato práce se zabývá vypracováním programu, jenž předem tvoří ...
 • Využití agilních metod v praxi 

  Skoupý, David
  Diplomová práce se zaměřuje na využití agilních metod ve firemní praxi. Konkrétně využití vmarketingovém oddělení. Práce uvádí teoretické základy, které popisují rozdíly mezi tradičním pojetím projektového řízení a agilními ...
 • Využití metod projektového řízení ve vybraném podniku 

  Hubert, Michal
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro rozšíření služeb vybraného podniku, který se zabývá prodejem sportovních kamer v kamenné prodejně v Praze a prostřednictvím e-shopu. K vypracování bylo ...