Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba sádrových tvárnic z chemosádrovce 

    Skoupil, Zbyněk
    Práce se zabývá výrobou sádrových tvárnic z chemosádrovce a v návaznosti na předchozí výzkum ústavu technologie stavebních hmot a dílců je cílem diplomové práce optimalizace složení surovinové báze. V první části se práce ...
  • Vývoj sádrových prvků jako součásti komplexního příčkového systému 

    Skoupil, Zbyněk
    Práce se zabývá vývojem sádrových prvků jako součásti komplexního příčkového systému v návaznosti na vývoj vysokohodnotné sádry. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům v oblasti síranových pojiv se zaměřením na ...