Now showing items 1-3 of 3

 • Financování projektů z fondů EU 

  Pech, Jiří
  Cílem práce je posoudit způsoby financování podnikatelského záměru konkrétní výrobní společnosti se zaměřením na možnost financování projektu z fondů Evropské Unie. V teoretické části jsou diskutovány formy financování ze ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bujáková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce „ Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V první části své práce definuji cíle ...
 • Podnikatelský záměr 

  Skovajsa, Adam
  Náplní této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru stavby wellness centra. V první části se zaměřím na teorii a strukturu podnikatelského záměru. Druhá část bude věnována analýze situace, ze které bude vycházet ...