Now showing items 1-2 of 2

  • Diamantové kotouče a jejich využití v kamenickém průmyslu 

    Skryja, Jan
    Bakalářská práce se zabývá problematikou procesu řezání při zpracování kamene. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána charakteristika diamantových kotoučů, metodika procesu řezání ...
  • Predikce řezných sil a výkonů při řezání kotoučovou pilou 

    Skryja, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou řezání tenkostěnných součástí kotoučovou pilou. Jejím předmětem je studie a test geometrií ozubení pilových kotoučů s cílem snížení řezných sil na minimum. Práce je rozdělena ...