Now showing items 1-7 of 7

 • Datová fúze pro určování rotace 

  Skula, David
  Cílem této práce je navržení a realizace modulu určujícího otočení ve třech vzájemně kolmých osách. Práce je rozdělena do šesti celků. V první části je pojednáno o snímači úhlové rychlosti – gyroskopu. Rozebráno je jeho ...
 • Hardware a software pro mobilní roboty 

  Sárközy, Gabriel
  Cílem projektu je modifikovat hardware a software malých mobilních robotů, aby lépe plnily soutěžní úkoly v třídě Micromouse a Path Follower. První část projektu zahrnuje oživení a zdokumentování aktuálního stavu robota ...
 • Modul řízení LED osvětlení 

  Hromádka, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro ovládání LED osvětlení. Modul je určen k ovládání jasu čtyř LED okruhů. Ovládání je řešeno pomocí IR dálkového ovladače nebo z PC přes USB rozhraní. Modul disponuje režimem ...
 • RFID ovládání 

  Otava, Lukáš
  Tato práce se zabývá RFID technologií, jejími možnostmi a dostupnými řešeními pro čtení na větší vzdálenosti. Další část práce se zabývá návrhem zařízení pro RFID přístupový systém ovládající vstupní bránu parkoviště. Návrh ...
 • Řízení mobilního robotu 

  Vožda, Ondřej
  Práce popisuje problematiku návrhu systému pro dálkové a prezenční řízení mobilního robotu (vozíku pro tělesně postižené). Zabývá se výběrem vhodného protokolu pro komunikaci po bezdrátových sítích, přenosem dat řízení a ...
 • Snímače pro určování natočení v mobilní robotice 

  Javorček, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout vhodnou metodu na měření uhlového natočení pro mobilního robota. V úvodní části, jsou rozebrány tři různé snímače - gyroskop, akcelerometr a elektronický kompas. V této části jsou ...
 • Systém bezdrátového přenosu dat ze snímače z otočné měřicí stolice 

  Badin, Pavel
  Tato práce obsahuje teoretický i praktický popis bezdrátového komunikačního systému užívajícího bezdrátové komunikační moduly XBee. Práce obsahuje teoretické informace o jednotlivých komponentech zařízení, návrh zařízení ...