Now showing items 1-19 of 19

 • Broadband Power Line Communication for Integration of Energy Sensors within a Smart City Ecosystem 

  Sláčik, Ján; Mlýnek, Petr; Rusz, Martin; Musil, Petr; Benešl, Lukáš; Ptáček, Michal (MDPI, 2021-05-13)
  The popularity of the Power Line Communication (PLC) system has decreased due to significant deficiencies in the technology itself, even though new wire installation is not required. In particular, regarding the request ...
 • Chytrá domácnost – knihovna pro sběr dat 

  Tomiczek, Roman
  Diplomová práce se zabývá vývojem softwarové knihovny pro agregaci dat z elektroměrů a zasílání dat do centrální stanice. Jsou popsány nejvíce používané protokoly v inteligentních sítích. Práce se detailněji zabývá ...
 • Development of IQRF Technology: Analysis, Simulations and Experimental Measurements 

  Fujdiak, Radek; Mlýnek, Petr; Malina, Lukáš; Orgoň, Miloš; Sláčik, Ján; Blažek, Petr; Mišurec, Jiří (Kaunas University of Technology, 2019-04-11)
  The past years brought many changes, which accelerated the development of different communication approaches and technologies. Nowadays, wireless technologies become the accelerators for a wide range of new applications. ...
 • Firmware pro řízení systému komunikace po silnoproudém vedení 

  Majer, Dominik
  V diplomové práci je rozebrána problematika komunikace po silnoproudém vedení a návrh síťové architektury s cílem vytvořit vlastní návrh a realizaci pro chytrý rodinný dům. Na základě vytvořeného konceptu jsou navrženy ...
 • Implementace zabezpečení do DLMS protokolu 

  Kohout, David
  Práce se zaměřuje na problematiku zabezpečení pro chytré elektroměry podle specifikace DLMS Security Suite. Kromě využití standardu je v práci popsaná problematika adresování, jako jsou klientské a serverové adresy, včetně ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

  Bijotová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá PLC komunikací, rozebírá výhody a nevýhody této technologie. Popisuje významné standardy úzkopásmové komunikace a zmiňuje taktéž širokopásmový standard HomePlug AV2. Uvádí rozdělení PLC ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

  Benešl, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá PowerLine Communication (PLC) komunikací, ro-zebírá výhody a nevýhody této technologie. Je zde také uvedeno pracovní pásmo komunikace PLC. V práci je zahrnuta metodika PLC komunikací dle standardu ...
 • Metodika testování PLC komunikací v Smart Metering systémech 

  Rusz, Martin
  Cílem této práce je získat základní znalosti o technologii PLC a provedení sady měření, zaměřující se na hlavní parametry této technologie a také provést sadu krátkodobých měření PLC komunikace ve Smart Metering systémech ...
 • Model distribuční sítě 

  Csiba, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou PLC komunikací při různých scénářích. V první části je představen princip úzkopásmové a širokopásmové komunikace a analýza elektrického vedení. V další části je popisován NS-3 ...
 • Modelování a simulace PLC komunikace pro chytré měření s využitím Network Simulator-3 

  Petrůj, Jakub
  Diplomová práce se zaobírá problematikou analýzy a modelování komunikace po silnoproudém vedení s využitím NS-3. V úvodní části práce jsou shrnuty základní informace o PLC technologii, distribučních sítích a širokopásmových ...
 • Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 

  Turan, Jonáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a modelování komunikace po silnoproudém vedení. S yužitím PLC frameworku, vytvořeného v simulátoru NS-3, je hlavním cílem zkoumání různých vlivů na přenosové funkce a teoretickou ...
 • Modem pro komunikaci po napájecím vedení 

  Sláčik, Ján
  Tato práce se zabývá studií dostupných standardů a obvodů pro komunikaci po napájecím vedení. Je popsán princip komunikace po elektrické síti 230 V/50 Hz. K tomu účelu je zde uvedeno několik dostupných modemů možných k ...
 • Návrh a realizace moderní webové prezentace 

  Dvořáček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací moderní webové prezentace pro vědeckou skupinu VUT. V návrhu se práce věnuje analýze dostupných webových prezentací se zaměření na řešení jejich reklamy a využitých technických ...
 • Possibilities of Broadband Power Line Communications for Smart Home and Smart Building Applications 

  Mlýnek, Petr; Rusz, Martin; Benešl, Lukáš; Sláčik, Ján; Musil, Petr (MDPI, 2021-01-01)
  Broadband Power Line communication is considered as one of possible communication technologies for the buildings communication infrastructure in the concept of Smart Building. The possible applications where BPL (Broadband ...
 • Simulation of Achievable Data Rates of Broadband Power Line Communication for Smart Metering 

  Mlýnek, Petr; Mišurec, Jiří; Šilhavý, Pavel; Fujdiak, Radek; Sláčik, Ján; HASIRCI, Zeynep (MDPI, 2019-04-12)
  This paper presents results of such a simulation study. It is based on realistic PLC channel model implementation in Network Simulator 3, our modification and extension of this implementation for our use case scenario. It ...
 • Simulation-Based Evaluation of the Performance of Broadband over Power Lines with Multiple Repeaters in Linear Topology of Distribution Substations 

  Musil, Petr; Mlýnek, Petr; Sláčik, Ján; Pokorný, Jiří (MDPI, 2020-10-01)
  Broadband over Power Lines (BPL) is considered a promising communication technology in the concept of Smart Grids. This paper evaluates networks based on BPL, with a focus on the impact of repeaters in the linear topology ...
 • Síťová komunikace po napájecím vedení 

  Sláčik, Ján
  Diplomová práce pojednává o PLC technologii, možnostech realizace PLC sítě na bází různých standardů, použitím komerčně dostupných integrovaných obvodů. Popisuje zásady pro vybudování PLC sítě, která splňující podmínky ...
 • Univerzální komunikační jednotka 

  Ružička, Michal
  Táto bakalárska práca sa venuje komunikácií po napájacej sieti. Jej úlohou je priblížiť túto problematiku a využiť získané znalosti pre návrh vlastnej komunikačnej jednotky. V práci sú popísané základné parametre napájacej ...
 • Vliv fyzických parametrů a stáří silnoproudého vedení na výkonnost a spolehlivost PLC/BPL 

  Benešl, Lukáš
  BPL technologie je v dnešní době dosti rozšířená a určité povědomí o ní má i veřejnost. Tato technologie může být využita jako komunikační prostředek bez nutnosti instalace dalšího média s použitím stávající infrastruktury. ...