Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika fotovoltaických článků pomocí LBIV 

    Sládek, František
    Cílem této diplomové práce je seznámení se s metodami měření fotovoltaických článků. Práce se zabývá také nejčastějšími defekty, které vznikají při výrobě fotovoltaických článků, dále je zde navrhnuto a realizováno ...