Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza a optimalizace selektivních technologických procesů pro kontakty krystalických křemíkových solárních článků 

  Hladík, Jiří
  Dizertační práce pojednává o metodách přípravy a analýzy kontaktů krystalických křemíkových článků se zaměřením na využití selektivních procesů při jejich přípravě. Maskovací schopnosti nitridu křemíku jsou využity pro ...
 • Aplikace pro komunikaci se ztraceným mobilním telefonem 

  Sládek, Petr
  Tato práce se věnuje problematice komunikace ztraceného mobilního zařízení pomocí internetu s jeho majitelem kvůli možnostem nalezení, navrácení či zablokování zařízení. Zaměřuje se na analýzu existujících řešení a návrh ...
 • Nízkoúrovňová měření 

  Roubal, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá metodami a metodikou nízkoúrovňových měření, které aplikuje na měření koncentrace vzdušných iontů. Postupně jsou určovány rozhodující jevy mající vliv na změřenou koncentraci vzdušných iontů a ...
 • Studium degradačních vlivů na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Švestková, Tereza
  Bakalářská práce se věnuje problematice degradace fotovoltaických článků a modulů. K posouzení degradace v průběhu provozu byla využita data z fotovoltaického systému realizovanému na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity ...
 • Using an Automated Heterogeneous Robotic System for Radiation Surveys 

  Gábrlík, Petr; Lázna, Tomáš; Jílek, Tomáš; Sládek, Petr; Žalud, Luděk
  During missions involving radiation exposure, unmanned robotic platforms may embody a valuable tool, especially thanks to their capability of replacing human operators in certain tasks to eliminate the health risks associated ...
 • Využití šumové diagnostiky k analýze vlastností solárních článků 

  Husák, Marek
  Diplomová práce se zabývá šumovou diagnostikou fotovoltaických článků. Popisuje hlavní druhy šumů, které vznikající v solárních článcích. Zkoumané vzorky byly roztřízeny na kvalitní a spolehlivé pomocí šumových spolehlivostních ...
 • Webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií 

  Sládek, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je vytvořit webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií s názvem HostStats. Jeho úkolem je umožnit uživateli efektivně pracovat s daty a statistikami, které systém poskytuje. Webové ...