Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji 

  Zháňalová, Lucie
  Diplomová práce na téma „Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji“ popisuje současnou situaci na trhu, jeho strukturu se zaměřením na stávající konkurenci, klade důraz na vyhodnocení strategie uplatňované ...
 • Hodnocení finanční situace podniku prostřednictvím softwaru Visual Basic 

  Mandíková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá finanční situací konkrétního podniku za léta 2007-2009. Finanční situace je hodnocena metodami finanční analýzy v prostředí Visual Basic for Applications. V tomto prostředí autorka práce vytvořila ...
 • Mezitransakční poplatek – konkurenceschopnost platebních nástrojů 

  Sládková, Jitka; Heralecký, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This study describes the markets of payment instruments. It focuses mainly on the systems of credit and debit cards. Authors identify key moments in theory used in this dilemma, called Tourist Test. ...
 • Návrh optimalizace financování vlastního bydlení 

  Ambrožová, Helena
  Tato práce se zabývá analýzou možností financování bydlení. Popisuje fungování stavebního spoření a hypotečního úvěru, možnosti a způsoby refinancování hypoték, možnosti využití státní podpory, srovnání a kombinace více ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Bastlová, Pavlína
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy. Práce analyzuje současný stav podniku, jeho možnosti a problémy. Především na základě analýzy trhu, konkurence a finanční analýzy předkládám ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zedníková, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení nového relaxačního centra v Ostravě. Práce se skládá ze tří hlavních částí. Práce vychází z teoretických poznatků, pak ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prášková, Klára
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kavárny zaměřené především na maminky s malými dětmi. V teoretické části jsou popsány poznatky nutné k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jobek, Roman
  Bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru, úvodním dokumentu, který by měl předcházet jakékoliv investici, ať velké či malé. Zabývá se jednotlivými prvky podnikatelského záměru a rozpracovává je na nový subjekt a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Changuir, Jana
  Bakalářská práce pojednává o krocích nezbytných k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování turistických a dopravních služeb. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání ...
 • Podnikatelský záměr 

  Žůrková, Lenka
  Bakalářská práce představuje poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru na založení a provozování kulturního zařízení. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského záměru a se založením nového ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bajzová, Jana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který se zaměřuje na založení podnikání v oblasti pohostinství. Tato práce zohledňuje možnosti vybrat si vhodný produkt či službu ke svému podnikání, mít přehled o konkurenci, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Adler, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je realizace podnikatelského záměru vedlejší živnosti stu-denta vysoké školy. Práce se zabývá především otázkami z oblasti marketingu a české legislativy. V první části jsou zpracovaná teoretická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Voráček, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru. Vyhledává podnikatelské příležitosti na trhu s uměleckými díly. Zabývá se založením společnosti, vyhledáváním mladých umělců a prezentováním jejich produktů a služeb ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vrba, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení, jejího případného umístění na trhu a ekonomické zhodnocení.
 • Podnikatelský záměr 

  Miluška, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení podnikatelského záměru, který se zaměřuje na Franchising. Obsahuje celkový rozbor firmy a jejího chodu. Dále se zabývá analýzou všech aspektů firmy: strategií, technicko-ekonomická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Karafa, Michal
  Cílem bakalářské práce je rozpracování návrhu podnikatelského záměru v oblasti stavebnictví včetně zvolení vhodné strategie, výběru marketingového mixu, vytvoření analýzy vybraných faktorů a vyhodnocení získaných dat s ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zelenková, Eva
  Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem pro založení relaxačního a masážního centra, které bude poskytovat kvalitní služby. Práce se dále zabývá, jakým způsobem by projekt mohl být financován a jeho uvedením na trh.
 • Podnikatelský záměr 

  Homolková, Hana
  Cílem bakalářské práce bude založení nového kosmetického salonu. V práci se budu zabývat všemi aspekty, které souvisí s jeho založením a řízením. Pomocí jednotlivých metod budu realizovat jednotlivé kroky práce, které ...
 • Podnikatelský záměr 

  Ondrušová, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je návrh podnikatelského plánu, který se zaměřuje na založení podnikání v oblasti pohostinství. Tento návrh bude v budoucnu využit pro založení kavárny BIO Caffé Green. Práce obsahuje všechny ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škorpík, Adam
  V této práci bych chtěl vytvořit světovou novinku v oblasti horkovzdušných balónů. A to pronájem převážně závodních balónů pro české, zahraniční, většinou zaoceánské piloty, kteří míří do Evropy na závody či fiesty.V ...