Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji 

  Zháňalová, Lucie
  Diplomová práce na téma „Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji“ popisuje současnou situaci na trhu, jeho strukturu se zaměřením na stávající konkurenci, klade důraz na vyhodnocení strategie uplatňované ...
 • Hodnocení finanční situace podniku prostřednictvím softwaru Visual Basic 

  Mandíková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá finanční situací konkrétního podniku za léta 2007-2009. Finanční situace je hodnocena metodami finanční analýzy v prostředí Visual Basic for Applications. V tomto prostředí autorka práce vytvořila ...
 • Metodika tvorby konkurenční strategie ICT podniku působícího v klastru 

  Sládková, Jitka
  Disertační práce uvádí jakým způsobem vytvořit konkurenční strategii zahrnující spolupráci s dalšími subjekty. Vymezuje konkrétní odvětví informačních a komunikačních technologií, včetně jeho specifik, která jsou velmi ...
 • Mezitransakční poplatek – konkurenceschopnost platebních nástrojů 

  Sládková, Jitka; Heralecký, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This study describes the markets of payment instruments. It focuses mainly on the systems of credit and debit cards. Authors identify key moments in theory used in this dilemma, called Tourist Test. ...
 • Nástroj k vytváření investičních návrhů 

  Mikeška, Vilém
  Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali především nováčci firmy na zpracování nabídky pro ...
 • Návrh optimalizace financování vlastního bydlení 

  Ambrožová, Helena
  Tato práce se zabývá analýzou možností financování bydlení. Popisuje fungování stavebního spoření a hypotečního úvěru, možnosti a způsoby refinancování hypoték, možnosti využití státní podpory, srovnání a kombinace více ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Bastlová, Pavlína
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy. Práce analyzuje současný stav podniku, jeho možnosti a problémy. Především na základě analýzy trhu, konkurence a finanční analýzy předkládám ...
 • Podnikatelský plán pro založení jazykové školy 

  Chvalinová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby podnikatelského plánu, zaměřeného na založení podniku, jehož hlavní činností bude jazykové vzdělávání osob. V práci jsou shrnuty teoretické poznatky pro založení podniku, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prášková, Klára
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kavárny zaměřené především na maminky s malými dětmi. V teoretické části jsou popsány poznatky nutné k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miluška, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení podnikatelského záměru, který se zaměřuje na Franchising. Obsahuje celkový rozbor firmy a jejího chodu. Dále se zabývá analýzou všech aspektů firmy: strategií, technicko-ekonomická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Adler, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je realizace podnikatelského záměru vedlejší živnosti stu-denta vysoké školy. Práce se zabývá především otázkami z oblasti marketingu a české legislativy. V první části jsou zpracovaná teoretická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Voráček, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru. Vyhledává podnikatelské příležitosti na trhu s uměleckými díly. Zabývá se založením společnosti, vyhledáváním mladých umělců a prezentováním jejich produktů a služeb ...
 • Podnikatelský záměr 

  Changuir, Jana
  Bakalářská práce pojednává o krocích nezbytných k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování turistických a dopravních služeb. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jobek, Roman
  Bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru, úvodním dokumentu, který by měl předcházet jakékoliv investici, ať velké či malé. Zabývá se jednotlivými prvky podnikatelského záměru a rozpracovává je na nový subjekt a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Homolková, Hana
  Cílem bakalářské práce bude založení nového kosmetického salonu. V práci se budu zabývat všemi aspekty, které souvisí s jeho založením a řízením. Pomocí jednotlivých metod budu realizovat jednotlivé kroky práce, které ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škorpík, Adam
  V této práci bych chtěl vytvořit světovou novinku v oblasti horkovzdušných balónů. A to pronájem převážně závodních balónů pro české, zahraniční, většinou zaoceánské piloty, kteří míří do Evropy na závody či fiesty.V ...
 • Podnikatelský záměr 

  Letochová, Kamila
  Bakalářská práce pojednává o problematice podnikatelského záměru, který je určen k založení internetového obchodu s oblečením a doplňky. V práci jsou obsaženy informace potřebné k samotnému založení podniku, dále informace ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zelenková, Eva
  Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem pro založení relaxačního a masážního centra, které bude poskytovat kvalitní služby. Práce se dále zabývá, jakým způsobem by projekt mohl být financován a jeho uvedením na trh.
 • Podnikatelský záměr 

  Bajzová, Jana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který se zaměřuje na založení podnikání v oblasti pohostinství. Tato práce zohledňuje možnosti vybrat si vhodný produkt či službu ke svému podnikání, mít přehled o konkurenci, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Švajdová, Ivana
  Předmětem bakalářské práce je realizace podnikatelského záměru. Práce se zaměřuje na optimální postup při zahájení činnosti, odhalení možných rizik podnikání a následnou analýzu financování projektu. Při zpracování této ...