Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie 

    Krejčí, Andrea
    Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Studyline s. r .o. a návrhem inovace, kterým je realizace jazykové školy v Brně. Cílem práce je navrhnout funkční marketingovou strategii, která bude reálně ...
  • Návrh systému predikování obchodních kontraktací 

    Kocour, Dan
    Práce se zabývá obchodním prognózováním. Jejím hlavním přínosem je vlastní návrh systému projektového řízení obchodních kontraktací (business forecasting) pro konkrétní společnost v segmentu malých a středních firem ...