Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro kontinuální sledování dechu 

    Sláma, Štěpán
    Účelem této práce je získat informace o využití biofeedbacku, fyziologii dechu a dále o vyšetřovacích metodách, pomocí nichž ji lze hodnotit. Praktická část je zaměřena na vytvoření návrhu aplikace s využitím biofeedbacku ...