Now showing items 1-2 of 2

  • Měření polohy objektu v prostoru pomocí dvojice kamer 

    Sláma, Adam
    Práce se zaměřuje na získávání prostorové informace z digitálního obrazu. Vzniklo jednoduché měřicí zařízení ze dvou statických kamer a vytvořeného softwaru, které dokáže s určitou přesností najít souřadnice měřeného objektu ...
  • Software pro manuální ostření kamery s rozlišením 4K 

    Sláma, Adam
    Práce obsahuje analýzu v současné době používaných metod, jejichž cílem je určit míru ostrosti obrazu. Tato analýza se použila pro vytvoření programu, který vyhodnocuje míru ostrosti obrazu v procentuální míře a pracuje v ...