Now showing items 1-5 of 5

 • Deformačně-napěťová analýza zubu ošetřeného kořenovou inlay 

  Sláma, David
  Tato práce se zabývá dentální stomatologickou biomechanikou, konkrétně kořenovými čepy (kořenovými inlay). Tyto čepy jsou zaváděny do endodoticky ošetřeného zubního kanálku, kde jsou přilepeny pomocí cementu a následně se ...
 • Návrh nového designu a výroby komponenty nízkotlakého vývodu 

  Sláma, David
  Cílem této práce je návrh nového designu a výroby nízkotlakého vývodu vysokotlakého zásobníku paliva vyráběného společností BOSCH DIESEL s.r.o. V práci je detailněji proveden rozbor ohybové trhací zkoušky, která je součástí ...
 • Optimalizace kaple bezpečnostní obuvi 

  Scholz, David
  Tato práce se zabývá návrhem tvarových úprav stávající bezpečnostní kaple používané při výrobě bezpečnostní obuvi značky Honywell. Práce představuje postup modelování kompresní kvazistatické zkoušky ve statickém modulu a ...
 • Pevnostní posouzení konstrukce výřezu dveří přetlakovatelného habitatu pro extrémní prostředí 

  Sláma, David
  Cíle této práce jsou následující: provedení literární rešerše osvědčených řešení výřezů v přetlakových konstrukcích (vesmírné habitaty, trupy letadel); vypracování vlastního návrhu výřezu pro dveře v sendvičovém panelu; ...
 • Vytápění rodinného domu tepelnými čerpadly 

  Sláma, David
  Bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu tepelnými čerpadly. Úkolem bylo navrhnout vhodné tepelné čerpadlo pro zvolený rodinný dům. Je zde uveden postup výpočtu celkové tepelné ztráty objektu a volba tepelného ...