Now showing items 1-2 of 2

  • Kvalita a konkurenceschopnost 

    Sláma, Eduard
    Bakalářská práce má seznámit čtenáře s problematikou kvality a konkurenceschopnosti a vzájemnými souvislostmi mezi nimi. Dále poté se základními druhy řízení kvality, kterými jsou filosofie TQM a normy ISO řady 9000. Konečné ...
  • Návrh systému pro sběr provozních dat obráběcího stroje 

    Sláma, Eduard
    Cílem diplomové práce je zhotovit funkční aplikaci pro sběr dat z obráběcího stroje s využitím programu LabVIEW a platformy cRIO. Diplomová práce se v první části zabývá obecně obráběcími stroji a poté již konkrétními ...