Now showing items 1-2 of 2

  • Postromantismus 

    Sláma, Jan
  • Ustálený chod vedení 400 kV 

    Sláma, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá výpočty dlouhých vedení 400 kV. Hlavním úkolem je zjištění parametrů na začátku vedení, pokud známe parametry na konci vedení pro různé účiníky odběru. Je zde také pojednáno obecně o metodách ...