Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Bojanovský, Patrik
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením srozumitelného podnikatelského plánu na založení webového portálu, který je zaměřen na katalog restaurací umožňující jejich hodnocení a další marketingovou propagaci. V úvodní části ...
  • Rodinný dům 

    Slámová, Jaroslava
    Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu. Rodinný dům je dvojpodlažní, nepodsklepený. Stavba je založena na základových pasech, nosná konstrukce je navržena převážně ze systému ...