Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům s provozovnou 

    Slánská, Veronika
    Tématem bakalářské práce je Rodinný dům s provozovnou. Novostavba je dvoupodlažní a nepodsklepená, půdorys je členitý. Obytná část rodinného domu bude určena pro užívání čtyřčlenné rodiny a provozovna bude sloužit jako ...
  • Vybrané části stavebně technologického projektu - Bytový dům „Panoráma nad přehradou“ 

    Slánská, Veronika
    Předmětem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu – Bytový dům „Panoráma nad přehradou“. Diplomová práce se zabývá technologickými předpisy pro provedení vrtaných ŽB pilot a základové desky ...