Now showing items 1-20 of 20

 • Cardboard Based Packaging Materials as Renewable Thermal Insulation of Buildings: Thermal and Life Cycle Performance 

  Čekon, Miroslav; Struhala, Karel; Slávik, Richard (Scrivener Publishing, 2017-04-28)
  Cardboard based packaging components represent a material with a significant potential of renewable exploitation in buildings. This study presents the results of thermal and environmental analysis of existing packaging ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům 

  Šišková, Šárka
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace energeticky úsporného rodinného domu s provozovnou. Jedná se o objekt skládající se z jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží. Dům bude založen na ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům 

  Jastřembská, Monika
  Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu v Pukanci. Cílem této práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Dům je navrhován jako dvougenerační. Objekt má dvě patra a je nepodsklepený. Je zděný z ...
 • Energy-Pile Model Verification 

  Šikula, Ondřej; Slávik, Richard; Eliáš, Jan; Oravec, Jakub; Kašpar, Antonín (KGH, 2020-12-31)
  Equipping the foundation piles with a liquid circuit pipeline makes it possible to use the advantageous thermal capacity of the soil for heating and cooling buildings at low cost. The energy performance of the energy-pile ...
 • Hygrotermálna odozva stavebných konštrukcií 

  Slávik, Richard
  Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom združeného transportu tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách. V úvodnej časti sú stručne zhrnuté poznatky z hľadiska metodológie posudzovania a hodnotenia stavebných ...
 • The influence of green walls on interior climate conditions and human health 

  Peterková, Jitka; Michalčíková, Magdaléna; Novák, Vítězslav; Slávik, Richard; Zach, Jiří; Korjenic, Azra; Hodná, Jana; Raich, Benjamin (EDP Sciences, 2019-09-02)
  In recent years, many researchers have addressed the issue of interior climate and how it affects human health. Investigations performed at schools and office buildings have found that CO2 concentrations often exceed the ...
 • Life Cycle Assessment of Solar Façade Concepts Based on Transparent Insulation Materials 

  Struhala, Karel; Čekon, Miroslav; Slávik, Richard (MDPI, 2018-11-15)
  Contemporary architects and the construction industry are trying to cope with increasing requirements concerning energy efficiency and environmental impact. One of the available options is the active utilization of energy ...
 • A non-ventilated solar façade concept based on selective and transparent insulation material integration: an experimental study 

  Čekon, Miroslav; Slávik, Richard (MDPI AG, 2017-06-08)
  A new solar façade concept based on transparent insulation and a selective absorber is proposed, tested and compared with conventional insulation and a non-selective type of absorber, respectively. The presented study ...
 • A nondestructive indirect approach to long-term wood moisture monitoring based on electrical methods 

  Slávik, Richard; Čekon, Miroslav; Štefaňák, Jan (MDPI, 2019-07-24)
  Wood has a long tradition of use as a building material due its properties and availability. However, it is very sensitive to moisture. Wood components of building structures basically require a certain level of moisture ...
 • Novostavba kavárny s galerií výtvarných umění 

  Smolík, Tomáš
  Tato bakalářská práce řeší novostavbu kavárny s galerií výtvarných umění na území města Havířov, okres Karviná. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a normami. Objekt bude ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Rizner, David
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby nadstandardního rodinného domu. Objekt je osazen na mírně svažitý pozemek. Objekt je podsklepený, s dvěma nadzemními podlažími, zastřešen plochou střechou. Dům se nachází ...
 • Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří 

  Ondráčková, Andrea
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh novostavby rodinného domu s projekční kanceláří na území obce Boršov. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s jednou obytnou buňkou pro 4 osoby a s provozovnou kanceláře. Dům je navržen ze ...
 • Rodinný dům 

  Králíková, Zuzana
  Bakalářská práce řeší projekt jednogeneračního rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je samostatně stojící, má dvě nadzemní podlaží a částečné podsklepení. Součástí domu je garáž. Nosné prvky konstrukce jsou tvořeny ...
 • Rodinný dům 

  Farkas, Zoltán
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, který se nachází na svažitém terénu. Je zastřešený plochými střechami, z nichž jedna ...
 • Rodinný dům 

  Groh, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení rodinného domu.Objekt se nachází na okraji obce Soběšice, městská část Brno-sever.Terén je mírně svažitý.Objekt je proveden zděnou ...
 • Rodinný dům s ateliérem 

  Chrástová, Lenka
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s ateliérem v Bohdalci. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt ...
 • Rodinný dům s prodejnou 

  Mecko, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu s predajňou cyklo súčiastok a servisom bicyklov v katastrálnom území obce Česká v zástavbe rodinných domov. Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, tvorený prvým a ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Šenkýř, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s provozovnou v okrajové části města Zlína. Novostavba je situována ve svahu. Objekt má jedno nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. První nadzemní podlaží ...
 • Rodinný dům s provozovnou veterinární ordinace 

  Kotek, Miroslav
  Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou veterinární ordinace v obci Pstruží. Cílem této práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt o dvou ...
 • Study of Surface Temperature Monitoring in the Field of Buildings 

  Slávik, Richard; Čekon, Miroslav (Elsevier, 2016-09-01)
  Surface temperature monitoring and its aspects does have not only a useful merit for thermal analysis of the buildings and their direct or indirect implementation in virtual simulations, however is equally of highly relevant ...