Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza variability srdečního rytmu krátkodobou Fourierovou transformací 

  Osičková, Kristýna
  Práce popisuje variabilitu srdečního rytmu, její fyziologický a klinický význam a způsoby analýzy. Jsou zde rozebrány metody vyhodnocení změn variability srdečního rytmu v časové oblasti a pomocí krátkodobé Fourierovy ...
 • Číslicová filtrace obrazu pomocí waveletové transformace 

  Slávik, Vladimír
  První část textu uvádí do základů teorie vlnkové transformace a její realizace filtrovými bankami. Dále je popsána WT dvourozměrných signálů a důležitá aplikaci WT týkající se této oblasti - redukce šumu signálů. Druhá ...
 • Jednoduchý systém pro snímání duhovky 

  Křístek, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je systém pro snímání duhovky a identifikační metoda jejího rozpoznávání. Text poskytuje obecně teoretické informace jako úvod do oboru a problematiky, dále popisuje konstrukci a realizaci vlastního ...
 • Metoda ‘sledování regionů’ pro analýzu ultrazvukových sekvencí 

  Byrtus, David
  Diplomová práce se zabývá ultrasonografickým kontrastním vyšetřením, které se provádí za účelem hodnocení perfuze tkání a neinvazivní ultrazvukovou metodou spekle tracking, překonávající nedostatky dopplerovských metod, ...
 • Oscilometrické měření krevního tlaku 

  Brabencová, Klára
  Cílem mé práce je navrhnout jednoduchý měřič krevního tlaku oscilometrickou metodou za použití softwaru LabView. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je použita detekce maximální oscilace z obálky ...
 • Software pro zpracování dat ze snímače polohy hlavy 

  Slávik, Vladimír
  Práce stručně uvádí do problematiky odchlípení sítnice, vitrektomie a pooperační péče. Dále nastiňuje způsob zvýšení pacientského komfortu použitím systému pro průběžnou signalizaci a záznam poloh hlavy. Softwarová část ...
 • Spirometrická měření 

  Vecheta, Miroslav
  Tato práce se zabývá metodou funkčního vyšetření plic – spirometrií. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je důležitá pro seznámení se s anatomií, fyziologií a patofyziologií plic a se základy funkčního ...
 • Spirometrická měření v prostředí LabVIEW 

  Hastík, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá spirometrickými měřeními v prostředí LabVIEW. První část práce je zaměřena na podrobný popis metod funkčního vyšetření plic se zvláštním zaměřením na metodu spirometrickou a hodnocení pomocí ...
 • Spirometrie 

  Vyškovský, Daniel
  Tato práce se zabývá spirometrickým měřením na skupině dobrovolníků. Na úvod je vysvětlena fyziologie dýchání. Dále je rozebrána teorie nutná k měření a analýze respiračních parametrů, včetně seznámení s principem spirometrů ...
 • Srovnání přesnosti spirometrických přístrojů 

  Chmelíková, Lucie
  Tato práce se zabývá funkčním vyšetřením plic s důrazem na spirometrii. První část nás seznamuje s popisem a vlastnostmi plic, dále přehledně kategorizuje seznam parametrů indikujících jejich funkčnost a momentální stav. ...
 • Statistická analýza snímků z optického koherentního tomografu a její aplikace v oftalmologii 

  Kelča, Jan
  V této práci je stručně popsána anatomie oka a struktura sítnice včetně jejích patologických změn. Práce se dále zabývá vlastnostmi a principem optické koherentní tomografie a její aplikací v oftalmologii ve spojení se ...
 • Statistické vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimu 

  Věžníková, Romana
  Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimu. Nejprve se zabývá základními vlastnostmi ultrazvuku, jako je generování ultrazvukového vlnění, jeho parametry a typy ultrazvukového ...