Now showing items 1-7 of 7

 • Automated alignment method for coherence-controlled holographic microscope 

  Dostál, Zbyněk; Slabý, Tomáš; Kvasnica, Lukáš; Lošťák, Martin; Křížová, Aneta; Chmelík, Radim (SPIE, 2015-10-28)
  Coherence-controlled holographic microscope (CCHM) was developed particularly for quantitative phase imaging and measurement of live cell dynamics, which is the proper subject of digital holographic microscopy (DHM). CCHM ...
 • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

  Bouchal, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretické a experimentální aspekty Fresnelovské nekoherentní korelační holografie, která byla navržena teprve nedávno a v odborné literatuře se objevuje pod názvem FINCH. Její hlavní přednost ...
 • Holografický modul pro světelnou mikroskopii 

  Škrabalová, Denisa
  Nové uspořádání off-axis holografického modulu s využitím polarizačně aktivní difrakční mřížky dokáže rozdělit referenční a předmětovou vlnu do dvou větví interferometru na základě jejich polarizací. Současný návrh modulu ...
 • Koherencí řízený holografický mikroskop nové generace 

  Slabý, Tomáš
  Dizertační práce se zabývá návrhem nové generace koherencí řízeného holografického mikroskopu (CCHM). Mikroskop je založen na mimoosovém holografickém uspořádání využívajícím difrakční mřížku a umožňuje použití časově i ...
 • Osvětlovací soustava pro konfokální mikroskop s duálním rastrováním 

  Slabý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu osvětlovací soustavy konfokálního mikroskopu s duálním rastrováním s využitím výkonných LED diod.
 • Testování reflexního módu multimodálního holografického mikroskopu 

  Kachtík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá testováním reflexního módu Multimodálního holografického mikroskopu zkonstruovaného ve spolupráci s firmou TESCAN. Testováním se myslí především stanovení osového a laterálního rozlišení, ověření ...
 • Zařízení pro měření vlnoplochy mikroskopových objektivů 

  Bartoníček, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a sestavení měřícího sytému a vypracování výpočetního algoritmu pro rekonstrukci vlnoplochy světelné vlny transformované mikroskopovým objektivem. Účelem je stanovení optických vad a ...