Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace demonstračního modelu dvojítého kyvadla 

    Slabý, Vít
    Práce popisuje proces přestavby experimentálního modelu jednoduchého kyvadla na vozíku na kyvadlo dvojité. Je navržen řídicí algoritmus v prostředí MATLAB/Simulink pro stabilizaci kyvadla v inverzní poloze. Pro tento účel ...
  • SNOM sondy se speciálními vlastnostmi 

    Slabý, Vít
    Tato bakalářská práce se zabývá skenovací mikroskopií v blízkém poli (SNOM). Pomocí SNOM je experimentálně měřeno blízké pole interference povrchových plazmonových polaritonů (PPP) na strukturách tvořených drážkami na ...