Now showing items 1-2 of 2

  • Algebraické metody řešení kubické rovnice 

    Sladká, Vladimíra
    Algebraickým řešením kubických rovnic se snažíme získat tři kořeny, z nichž jeden je reálný a zbývající dva mohou být jak reálné, tak kompexně sdružené. Výpočty jsou v této práci prováděny pomocí Cardanových vzorců. V ...
  • Statistická klasifikace pomocí zobecněných lineárních modelů. 

    Sladká, Vladimíra
    Cílem této diplomové práce je zavést teorii zobecněných lineárních modelů, speciálně pak probitový a logitový model. Tyto jsou zejména používány pro zpracování medicínských dat. V našem konkrétním případě jsou zmíněné ...