Now showing items 1-2 of 2

  • Měření konektivity mozku 

    Sladký, Vladimír
    Epileptické onemocnění mozku je spojeno se změnou aktivity neuronových center. Analýza konektivity mozku se zabývá statistickou závislostí aktivity neuronových center. Předchozí studie ukazují na změnu konektivity mozkové ...
  • Segmentace karbonových nanokuželů v TEM obrazech pomocí zobecněné Houghovy transformace 

    Sladký, Vladimír
    Bakalářská práce se zabývá problematikou automatické detekce karbonových nanostruktur v TEM obrazech pomocí zobecněné Houghovy transformace. Je zde popsána teorie Houghovy transformace obrazu za účelem detekce analyticky ...