Now showing items 1-2 of 2

  • Business Intelligence jako nástroj analýzy dat 

    Slaninková, Michaela
    Diplomová práca sa zameriava na využitie Business Intelligence na analýzu poskytnutých firemných dát o zamestnancoch. Popisuje tvorbu dashboardov vo vybraných Business Intelligence nástrojoch, porovnáva ich na základe ...
  • Posouzení informačního systému malé firmy a návrh změn 

    Slaninková, Michaela
    Bakalárska práca je zameraná na posúdenie súčasného stavu firmy ZAEX a analýzu ich informačného systému. Jej cieľom je odstrániť nedostatky zistené počas analýzy. Odporúčaným riešením je zakúpenie a implementácia nového ...