Now showing items 1-9 of 9

 • Analytické metody na mikrofluidním čipu 

  Slavík, Jan
  Tato práce se zabývá výrobou a otestováním mikrofluidního čipu pro separaci látek. Čip je vyroben ze skla a polymeru. Pro separaci látek je použita elektroforéza a k detekci slouží integrované elektrody.
 • Analýza penzijních fondů pomocí časových řad 

  Heikenwälder, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zhodnocení penzijních fondů v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje zhodnocení jednotlivých fondů a možnosti odhadů budoucího zhodnocení.
 • Elektrochemické a matematické studium interakcí selenu s biologicky aktivními thioly 

  Slavík, Jan
  Proteiny s thiolovými skupinami interagují s ionty kovů v organismu. Udržují jejich homeostázu, účastní se buněčné signalizace, chrání buňku před účinky toxických kovů a detoxikují je. Tato práce je zaměřena na proteiny s ...
 • Hippocampal Neurons’ Alignment on Quartz Grooves and Parylene Cues on Quartz Substrate 

  Slavík, Jan; Čmiel, Vratislav; Hubálek, Jaromír; Yang, Yi; Ren, Tian-Ling (MDPI, 2020-12-30)
  Alignment and patterning of neurons have great importance in some research fields, especially for regenerative medicine and for the formation of artificial neural networks. Alignment of neurons on quartz grooves and parylene ...
 • Multi-electrode array with a planar surface for cell patterning by microprinting 

  Slavík, Jan; Skopalík, Josef; Provazník, Ivo; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2019-12-05)
  Multielectrode arrays (MEAs) are devices for non-invasive electrophysiological measurements of cell populations. This paper describes a novel fabrication method of MEAs with a fully planar surface. The surface of the ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bednarovičová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá tématem finančního plánování podniku. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování. Další část práce analyzuje současný stav společnosti. Následně je zpracován konkrétní ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

  Slavík, Jan
  Tato diplomová práce popisuje metodologický základ pro ocenění nemovitých věcí. Provedená případová studie prezentuje ocenění vybraného pozemku v katastrálním území Podolí u Brna, obec Podolí a stanovení ceny zjištěné a ...
 • Posuzování životního cyklu komunálního odpadu 

  Vlach, Josef
  Cílem této práce je ukázat metodiku životního cyklu a životní cyklus zneškodňování komunálního odpadu. V první a druhé části je pojednáno o postupu při tvorbě LCA studií dle ČSN EN ISO 14 040 a ČSN EN ISO 14 044. V třetí ...
 • Zhodnocení transfekčních metod pro transfekci COS-7 buněk 

  Slavík, Jan
  Cílem této práce je shrnout a v praxi ověřit možnosti transfekce buněk, které nabízí Ústav biomedicínckého inženýrství. Na COS-7 buněčné linii jsou porovnávány tyto transfekční reagenty: fosforečnan vápenatý, Fugene 6 a Fugene HD.