Now showing items 1-6 of 6

 • Expanze vybraného podniku na zahraniční trh 

  Nevídal, Martin
  Cílem diplomové práce „Expanze vybraného podniku na zahraniční trh“ je navrhnout strategii vstupu společnosti SLUTO s.r.o. na rakouský trh. Teoretická část práce je věnována problematice internacionalizace a podnikových ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Nevídal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví vybraného podniku pomocí analýz okolí podniku a finanční analýzy. V teoretické části práce je zpracován literární přehled k dané problematice, dle něhož je v části ...
 • Návrh expanze na zahraniční trh 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu formulovat návrh expanze podnikatelského subjektu na zahraniční trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategického ...
 • Návrh na zavedení prodejny s rybářskými potřebami 

  Slavík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským návrhem, který hodláme realizovat od 2. čtvrtletí 2018, a který by měl posloužit k realizaci obchodu s rybářskými potřebami. V práci jsou charakterizovány základní podnikatelské ...
 • Řízení výkonu spalovacích motorů 

  Slavík, Tomáš
  Náplní této diplomové práce je porovnání různých způsobů řízení výkonu vznětových a zážehových spalovacích motorů z hlediska ekonomicko-ekologických parametrů, vlivu na chod motoru a vibrace. V práci jsou uvedeny základní ...
 • Vícebodové vstřikování paliva 

  Slavík, Tomáš
  Cílem této práce je popsat a přiblížit funkci vícebodového vstřikování paliva u zážehových spalovacích motorů, vytvořit přehled jednotlivých komponentů vstřikovacích systemů a popsat jejich funkci a porovnat vstřikovací ...