Now showing items 1-5 of 5

 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Šenk, Kamil
  Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat ekonomickou a finační strategii společnosti EISBERG, a.s. a na základě zjištěných skutečností vytvořit ekologicky orientovaný investiční projekt. Výstupem této práce je návrh ...
 • Model komunikačního prostředí obchodních zástupců 

  Sichler, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu komunikačního prostředí obchodních zástupců ve firmě EISBERG, a.s. Na základě analýzy součastného stavu budu schopen navrhnout model kooperace obchodních zástupců s ostatními složkami ...
 • Návrh na zlepšení marketingového mixu 

  Přibylová, Veronika
  Obsahem této diplomové práce je zaměření se na zlepšení marketingového mixu malého Studia, které se zabývá cvičením. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky z oblasti marketingu. ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Eisberg a.s. 

  Řezáč, David
  Diplomová práce se zabývá etikou podnikání ve firmě Eisberg a.s. První část pojednává o teoretických východiscích, které souvisí s tématem etiky v podnikání. Vysvětluje a vymezuje důležité pojmy, které jsou pro práci ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy ANITA B, s. r. o. 

  Přibylová, Veronika
  Obsahem této bakalářské práce je zaměření se na rozvoj již prosperující výrobní společnosti. Cílem práce je vypracování podnikatelského záměru. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá popisem, jak ...