Now showing items 1-10 of 10

 • Aktivní kmitočtový filtr v proudovém módu 

  Paščinský, Jiří
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh kmitočtového filtru pracujícího v proudovém módu. V úvodu práce je pojednáno o vlastnostech kmitočtových filtrů a jejich využití. Pozornost je zde věnována především přenosové ...
 • Aplikace moderních funkčních bloků v harmonických oscilátorech 

  Votýpka, František
  Tato práce pojednává o nově navržených aktivních funkčních blocích používaných v elektronice, které mají lepší vlastnosti než klasické operační zesilovače. Tyto nové bloky se vyznačují zvláště tím, že pracují v proudovém ...
 • Current-Mode Circuits Based on SIMO OTA: Review and New Applications in Filters 

  Dostál, Tomáš; Šotner, Roman; Slezák, Josef (Hikari, 2009-11-06)
  The paper deals with design of low-order RC filters working in current mode (CM). As the basic building blocks, transconductors (OTA) with single input and multiple outputs are used. One-loop, two-loop and multi-loop ...
 • Electronically adjustable mixed-mode implementations of the jerk functions 

  Petržela, Jiří; Šotner, Roman; Slezák, Josef (Hikari Ltd., 2009-06-22)
  In this paper the several structures of the third-order nonlinear oscillator with electronically adjustable parameters are presented. A brief numerical analysis including the computation of the largest Lyapunov exponent ...
 • Evoluční syntéza analogových elektronických obvodů s využitím algoritmů EDA 

  Slezák, Josef
  Disertační práce je zaměřena na návrh analogových elektronických obvodů pomocí algoritmů s pravěpodobnostními modely (algoritmy EDA). Prezentované metody jsou na základě požadovaných charakteristik cílových obvodů schopny ...
 • Kompletní návrh třípásmové reprosoustavy 

  Jalový, Michal
  Tato práce popisuje kompletní návrh třípásmové reprosoustavy. V úvodu jsou rozebrány základní teoretické poznatky k pochopení problematiky návrhu reproduktorové soustavy s ohledem na fyziologii slyšení, teorii akustiky, ...
 • Laboratorní přípravek pro realizaci aktivní dolní, horní a pásmové propusti pomocí struktury Sallen-Key 

  Kadlec, Michal
  Hlavním cílem předkládané práce je navrhnout a realizovat zapojení, které umožní realizovat aktivní filtry typu dolní, horní a pásmová propust pomocí struktury Sallen – Key. Jelikož se jedná o aktivní filtr, zvýšenou ...
 • Laboratorní přípravek s analogovou výpočetní jednotkou AD538 

  Hruboš, Zdeněk
  Analogové násobičky jsou obvody, které realizují násobení dvou analogových signálů. Můžou být vytvořeny vhodným zapojením diskrétních součástek (dle funkce). V dnešní době se však z pravidla jedná o integrované obvody, s ...
 • Návrh a realizace filtru ADSR 

  Pokorný, Martin
  Diplomová práce se po prostudování dané problematiky zabývá návrhem filtru ADSR, napětím řízeného zesilovače a protože se jedná o úpravu signálu, je práce doplněna o zapojení, která s danou problematikou souvisí. Funkčnost ...
 • Realizace koncového nízkofrekvenční zesilovač LEACH 

  Korvas, Miroslav
  Cílem mé bakalářské práce je realizace koncového nízkofrekvenčního zesilovače LEACH a jeho modifikace tak, aby bylo zkreslení minimální. Jelikož nebylo zadáno, rozhodl jsem se pro realizaci výkonu 100 W. Modifikace jsou ...