Now showing items 1-14 of 14

 • Aktivní kmitočtový filtr v proudovém módu 

  Paščinský, Jiří
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh kmitočtového filtru pracujícího v proudovém módu. V úvodu práce je pojednáno o vlastnostech kmitočtových filtrů a jejich využití. Pozornost je zde věnována především přenosové ...
 • Aplikace moderních funkčních bloků v harmonických oscilátorech 

  Votýpka, František
  Tato práce pojednává o nově navržených aktivních funkčních blocích používaných v elektronice, které mají lepší vlastnosti než klasické operační zesilovače. Tyto nové bloky se vyznačují zvláště tím, že pracují v proudovém ...
 • ARC oscilátor s bloky s řiditelným parametrem 

  Bořecký, Tomáš
  V rámci diplomové práce je provedeno srovnání různých zapojení ARC oscilátorů s ohledem na velikost jejich harmonického zkreslení. Je rozebráno zapojení jednotlivých bloků oscilátoru. Pozornost je věnována výběru a návrhu ...
 • Current-Mode Circuits Based on SIMO OTA: Review and New Applications in Filters 

  Dostál, Tomáš; Šotner, Roman; Slezák, Josef (Hikari, 2009-11-06)
  The paper deals with design of low-order RC filters working in current mode (CM). As the basic building blocks, transconductors (OTA) with single input and multiple outputs are used. One-loop, two-loop and multi-loop ...
 • Electronically adjustable mixed-mode implementations of the jerk functions 

  Petržela, Jiří; Šotner, Roman; Slezák, Josef (Hikari Ltd., 2009-06-22)
  In this paper the several structures of the third-order nonlinear oscillator with electronically adjustable parameters are presented. A brief numerical analysis including the computation of the largest Lyapunov exponent ...
 • Evoluční syntéza analogových elektronických obvodů s využitím algoritmů EDA 

  Slezák, Josef
  Disertační práce je zaměřena na návrh analogových elektronických obvodů pomocí algoritmů s pravěpodobnostními modely (algoritmy EDA). Prezentované metody jsou na základě požadovaných charakteristik cílových obvodů schopny ...
 • Funkční generátor 

  Kopecký, Petr
  Funkční generátory jsou zařízení, která umožňují výrobu elektrických signálů různých parametrů. Generátory se dělí podle několika kritérií, jako druh produkovaného signálu nebo podle druhu vlastní realizace generátoru. ...
 • Kompletní návrh třípásmové reprosoustavy 

  Jalový, Michal
  Tato práce popisuje kompletní návrh třípásmové reprosoustavy. V úvodu jsou rozebrány základní teoretické poznatky k pochopení problematiky návrhu reproduktorové soustavy s ohledem na fyziologii slyšení, teorii akustiky, ...
 • Konstrukce audio zesilovače ve třídě T 

  Tejmlová, Lenka
  Téma bakalářské práce se týká zesilovačů pracujících ve třídě T. Jelikož se tyto zesilovače používají převážně jako výkonové nízkofrekvenční audio zesilovače, klade se důraz především na schopnost přenést signál bez ...
 • Laboratorní přípravek pro realizaci aktivní dolní, horní a pásmové propusti pomocí struktury Sallen-Key 

  Kadlec, Michal
  Hlavním cílem předkládané práce je navrhnout a realizovat zapojení, které umožní realizovat aktivní filtry typu dolní, horní a pásmová propust pomocí struktury Sallen – Key. Jelikož se jedná o aktivní filtr, zvýšenou ...
 • Laboratorní přípravek s analogovou výpočetní jednotkou AD538 

  Hruboš, Zdeněk
  Analogové násobičky jsou obvody, které realizují násobení dvou analogových signálů. Můžou být vytvořeny vhodným zapojením diskrétních součástek (dle funkce). V dnešní době se však z pravidla jedná o integrované obvody, s ...
 • Návrh a realizace filtru ADSR 

  Pokorný, Martin
  Diplomová práce se po prostudování dané problematiky zabývá návrhem filtru ADSR, napětím řízeného zesilovače a protože se jedná o úpravu signálu, je práce doplněna o zapojení, která s danou problematikou souvisí. Funkčnost ...
 • Realizace koncového nízkofrekvenční zesilovač LEACH 

  Korvas, Miroslav
  Cílem mé bakalářské práce je realizace koncového nízkofrekvenčního zesilovače LEACH a jeho modifikace tak, aby bylo zkreslení minimální. Jelikož nebylo zadáno, rozhodl jsem se pro realizaci výkonu 100 W. Modifikace jsou ...
 • Syntéza rezistorů s předepsaným tvarem AV charakteristiky 

  Prudký, Tomáš
  Tématem mé bakalářské práce je syntéza nelineárních rezistorů a jejich modelování v obvodovém simulátoru Pspice. Základní stavební částí nelineárních rezistorů je analogová násobička. Mým úkolem je nakonfigurovat zapojení, ...