Now showing items 1-3 of 3

 • Demonstrační úloha na učení bez učitele 

  Slezák, Milan
  Bakalářská práce představuje použití „učení bez učitele“ a prezentuje možnosti shlukové analýzy. Součástí této práce je demonstrační program "Učení bez učitele". Tento program je vytvořen jako školní učební pomůcka. Obsahuje ...
 • Dolování dat z databází 

  Slezák, Milan
  Diplomová práce je zaměřená na představení možností data miningu. Data mining se zabývá odhalováním skrytých vazeb mezi data. Zájem o tuto oblast se datuje do 60. letech 20 století. Analýza dat našla uplatnění nejdříve v ...
 • Návrh webových stránek firmy M+M KOVO MAREK, s.r.o. 

  Vorlická, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nových webových stránek firmy M+M Kovo Marek, s.r.o. Popisuje možné návrhy řešení, které povedou k lepší propagaci zakoupené Chaty Haničky, kterou pronajímají.